Kinh tế - Công nghệ


Các yêu cầu khắt khe của CPTPP là cơ hội để thực hiện cải cách
  • 20:18
  • |
  • 22-05-2018
Các quy định khắt khe trong CPTPP sẽ là yêu cầu đặt ra cũng như thời cơ để thúc đẩy sự cải cách, hoàn thiện thể chế và bảo đảm các nội dung cam kết đã ký của Việt Nam.
Từ khóa:Hàng xuất khẩu, Hiệp định CPTPP, VCCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tin tức, tin tức mới nhất, tin tức 24h, tin tức mới nhất trong ngày, tin tức thời sự, VietnamPlus,

Đề xuất