Kinh tế - Công nghệ


Các yêu cầu khắt khe của CPTPP là cơ hội để thực hiện cải cách
  • 20:18
  • |
  • 22-05-2018
Các quy định khắt khe trong CPTPP sẽ là yêu cầu đặt ra cũng như thời cơ để thúc đẩy sự cải cách, hoàn thiện thể chế và bảo đảm các nội dung cam kết đã ký của Việt Nam.

Đề xuất