Kinh tế - Công nghệ


Cách để châu Phi giải quyết vấn đề an ninh lương thực
  • 21:39
  • |
  • 05-06-2019
Liên hợp quốc cho biết tính đến tháng 3/2019, khu vực miền Nam châu Phi có khoảng 13 triệu người không đủ lương thực và cần được hỗ trợ.

Đề xuất