Kinh tế - Công nghệ


Cách ngăn chặn một cuộc đối đầu toàn diện Mỹ-Trung
  • 10:39
  • |
  • 10-10-2019
Bằng cách củng cố hợp tác kinh tế, công nghệ với châu Âu, Nhật Bản và các nước phát triển, Trung Quốc có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào Mỹ để phát triển cấu trúc quan hệ kinh tế đối ngoại cân bằng.

Đề xuất