Thế giới


Cách Nhật Bản thuần phục "con rồng châu Á"
  • 13:58
  • |
  • 20-09-2020
Hiểu rõ rất khó để áp đặt một số giá trị đối với Trung Quốc, nên Nhật Bản từ lâu đã nhận ra rằng cần phải thuần phục "con rồng" này, thay vì cô lập nó.

Đề xuất