Chính trị - Xã hội


Cách phòng ngừa bệnh say nắng trong những ngày nóng đỉnh điểm
  • 15:42
  • |
  • 02-07-2018
Trong những ngày nắng nóng, các bác sỹ cũng khuyến cáo bệnh say nắng là bệnh nghiêm trọng nhất. Bệnh xuất hiện khi cơ thể không còn khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Đề xuất