Kinh tế - Công nghệ


Cách thức hóa giải cục diện tiến thoái lưỡng nan của các nền kinh tế
  • 15:07
  • |
  • 30-07-2021
Thống kê tháng Tư vừa qua của Ray Dalio, nhà sáng lập công ty quản lý đầu tư Bridgewater Associates, kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 20.000 tỷ USD do đại dịch, gấp đôi mức 10.000 tỷ USD do WHO dự kiến.

Đề xuất