Cách thức Liên minh châu Âu đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp
  • 15:16
  • |
  • 12-08-2019
Nhóm công tác về xung đột hỗn hợp có tham vọng phối hợp và tổ chức tốt hơn những công việc đang được tiến hành một cách phân tán trước mối quan tâm lớn của lục địa già - “mối đe dọa hỗn hợp.”

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019