Thế giới


Cách tiếp cận ngoại giao của Trump đối với Triều Tiên đã thất bại?
  • 07:56
  • |
  • 05-03-2019
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội lại cho thấy cách tiếp cận ngoại giao của Tổng thống Mỹ Trump trong nỗ lực nhằm buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân đã thất bại.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018