Thế giới


Campuchia: Nơi "sức mạnh mềm" Trung Quốc "hạ cánh cứng"
  • 14:56
  • |
  • 20-10-2020
Sự hiện diện của Trung Quốc ở Campuchia ngày nay là chưa từng có về quy mô và cường độ về con người, viện trợ đầu tư và phát triển, tất cả đều bắt đầu từ đầu những năm 2000.

Đề xuất