Kinh tế - Công nghệ


Cân bằng tăng trưởng và ‘thịnh vượng chung’: Thách thức của Trung Quốc
  • 14:53
  • |
  • 18-09-2021
Nỗ lực tạo sự cân bằng tối ưu giữa “tuần hoàn kép” (nhằm gia tăng của cải) và “thịnh vượng chung” (tập trung vào việc phân phối của cải xã hội) là vấn đề quan trọng với sự phát triển của Trung Quốc.

Đề xuất