Kinh tế - Công nghệ


Cần đặt công nghệ vào đúng vị trí để tránh nguy cơ tiềm tàng
  • 13:57
  • |
  • 06-12-2019
Các thuật toán đang được sử dụng trong việc ra quyết định, bao gồm cả trong các quyết định cứu giúp mạng sống, có một mặt trái là có thể xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta.

Đề xuất