Kinh tế - Công nghệ


Cần làm gì để chấm dứt cuộc chiến dầu mỏ giữa Saudi Arabia-Nga-Mỹ?
  • 16:41
  • |
  • 16-03-2020
Điều quan trọng là hiện chưa rõ một lệnh đình chiến mới và một thỏa thuận quản lý thị trường giữa Saudi Arabia và Nga, và cũng là thỏa thuận ngầm với các nhà sản xuất đá phiến Mỹ, sẽ như thế nào.

Đề xuất