Thế giới


Cần làm gì để thúc đẩy các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai?
  • 07:56
  • |
  • 08-05-2019
Những khó khăn cố hữu trong việc tìm kiếm điểm cân bằng phù hợp cho bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Triều Tiên, đặt ra vấn đề phải chuẩn bị chu đáo hơn trong đàm phán, có thể theo từng giai đoạn.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018