Kinh tế - Công nghệ


Cần làm rõ các quy định về hành vi bị cấm trong quản lý thuế
  • 07:46
  • |
  • 06-09-2018
VCCI cho rằng cần làm rõ định nghĩa về gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế cũng như nhiều quy định khác về công khai minh bạch, làm cơ sở rõ ràng xác định cán bộ thuế vi phạm.

Đề xuất