Văn hóa - Thể thao


Canh bạc kinh tế đằng sau việc đăng cai tổ chức World Cup
  • 11:01
  • |
  • 26-06-2018
Giáo sư kinh tế Andrew Zimbalist của Đại học Smith College đã chỉ ra những lý do thực sự đằng sau việc đăng cai World Cup mà ông xem là một "canh bạc kinh tế."

Đề xuất