Kinh tế - Công nghệ


Cảnh báo về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh chiến lược
  • 08:09
  • |
  • 27-10-2018
Trong các cuộc tranh cãi về nguy cơ trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, một lý do đưa ra có thể khiến cộng đồng quốc tế sửng sốt.

Đề xuất