Kinh tế - Công nghệ


Cánh cửa thu hút đầu tư rộng mở với ngành da giày Việt
  • 08:45
  • |
  • 09-08-2018
Một mặt ngành da giày vừa nhập khẩu nguyên phụ liệu nhưng mặt khác các doanh nghiệp trong nước cũng xuất khẩu được sản phẩm vào Trung Quốc, do vậy đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức.

Đề xuất