Kinh tế - Công nghệ


Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc dẫn trước Mỹ về blockchain?
  • 06:18
  • |
  • 25-12-2019
Theo báo cáo của IDC công bố vào tháng 11 vừa qua, dự báo chi tiêu của Trung Quốc vào công nghệ blockchain sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 65,7% trong thời gian từ năm 2018 đến 2023.

Đề xuất