Kinh tế - Công nghệ


Cạnh tranh Mỹ-Trung thời Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
  • 15:31
  • |
  • 01-04-2021
Trung Quốc là nước được hưởng lợi về xuất khẩu nhiều nhất từ RCEP, với kim ngạch đạt khoảng 244-248 tỷ USD đến năm 2030, giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu.

Đề xuất