Kinh tế - Công nghệ


Cấp màu riêng biển số xe taxi: Dễ xử lý vi phạm, chủ xe băn khoăn
  • 15:20
  • |
  • 20-07-2018
Theo đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia, cấp biển số xe riêng xe taxi sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải.

Đề xuất