Chính trị - Xã hội


Cắt giảm khí thải: Nhiệm vụ năm 2018 'nhường' lại cho 2019
  • 06:02
  • |
  • 23-12-2018
Sau hai tuần đàm phán, các quan chức từ gần 200 quốc gia hôm 15/12 đã đồng ý về các quy tắc phổ quát, minh bạch sẽ chi phối các nỗ lực cắt giảm khí thải và kiềm chế sự nóng lên của khí hậu.

Đề xuất