Kinh tế - Công nghệ


Câu chuyện dài kỳ về lệnh cấm thực phẩm biến đổi gene của Thụy Sĩ
  • 07:45
  • |
  • 09-12-2020
Lệnh cấm GMO của Thụy Sĩ đã được đưa ra lần đầu tiên sau một sáng kiến của người dân vào năm 2005 và kể từ đó, Quốc hội Thụy Sĩ đã gia hạn ba lần.

Đề xuất