Chính trị - Xã hội


Chậm, hủy chuyến: Hãng hàng không ‘khai man’ hay dồn chuyến?
  • 10:06
  • |
  • 03-10-2018
Theo đại diện các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ phục vụ mặt đất, đối với hàng không, an toàn và chất lượng, hiệu quả là quan trọng nhưng tính đúng giờ là quyết định.

Đề xuất