Thế giới


Chặng đường dài của Philippines trong việc hiện đại hóa hải quân
  • 14:19
  • |
  • 16-07-2020
Kể từ khi giành độc lập, Philippines phụ thuộc rất nhiều vào các tàu chiến cũ - chủ yếu từ Mỹ. Nhưng chiến lược này đã được chứng minh là thiếu sót.

Đề xuất

Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018