Kinh tế - Công nghệ


Châu Á cần sớm chuẩn bị để đáp ứng các đòi hỏi về việc làm
  • 06:18
  • |
  • 27-01-2019
Trong tương lai, tự động hóa các dịch vụ BPO cơ bản, đáng chú ý là tự động hóa quá trình robot, sẽ tiếp tục chuyển đổi lĩnh vực theo những cách mà chúng ta thậm chí không thể nghĩ ra ngày nay.

Đề xuất