Chính trị - Xã hội


Châu Á cần từ bỏ tình trạng nghiện than để giải quyết biến đổi khí hậu
  • 08:23
  • |
  • 07-11-2019
Các quốc gia châu Á dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng nóng lên toàn cầu, và do vậy những nước này nên ở đầu “chiến tuyến” trong cuộc chiến ngăn chặn tình trang biến đổi khí hậu này.

Đề xuất