Châu Á thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
  • 15:44
  • |
  • 01-08-2019
Kim ngạch xuất khẩu của năm nền kinh tế lớn nhất châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc) đã sụt giảm mạnh trong tháng 6/2019 do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019