Kinh tế - Công nghệ


Châu Âu - đối thủ 'khó nhằn' trong đàm phán Brexit
  • 16:26
  • |
  • 07-10-2019
Chuyên gia Detheux nhận định rằng việc các giải pháp rõ ràng về tiến trình Brexit được đưa ra càng sớm càng tốt có vai trò rất quan trọng đối với không chỉ EU mà cả phần còn lại của thế giới.

Đề xuất