Thế giới


Châu Âu loay hoay với việc thống nhất "hộ chiếu vaccine"
  • 15:53
  • |
  • 27-03-2021
Hộ chiếu vaccine châu Âu là một chủ đề gây chia rẽ 27 nước EU, khi các tuyên bố và quyết định khác nhau của những người đứng đầu Nhà nước và chính phủ các nước thành viên kể từ tháng Một.

Đề xuất