Thế giới


Châu Phi cần nhận thức giá trị để tự quyết định tương lai
  • 11:17
  • |
  • 01-08-2020
Đại dịch COVID-19 xảy ra đúng thời điểm trật tự thế giới đang thiếu sự gắn kết. Tình hình thực tế đặt ra yêu cầu cấp bách: châu Phi cần phải đánh giá lại vị trí địa chiến lược của chính lục địa này.

Đề xuất