Kinh tế - Công nghệ


Châu Phi đặt kỳ vọng vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế số
  • 06:00
  • |
  • 30-01-2020
Sự phát triển của ngành ngân hàng tại một số nước châu Phi thông qua cải cách dịch vụ tài chính được số hóa là một ví dụ về việc nắm bắt công nghệ và tận dụng để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho giới trẻ.

Đề xuất