Thế giới


Châu Phi: Tích lũy các đổi mới sáng tạo để đối phó hiệu quả COVID-19
  • 09:53
  • |
  • 23-01-2021
Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia, hiện tại, châu Phi chỉ chiếm 3% các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu, trong khi dân số lục địa chiếm 17% tổng dân số thế giới.

Đề xuất