Kinh tế - Công nghệ


Châu Phi trước cơ hội khai thác tài nguyên khổng lồ ở đáy biển sâu
  • 06:10
  • |
  • 26-05-2019
Nam Phi và các nước châu Phi khác đã bắt đầu nhận ra cơ hội và tìm kiếm biện pháp chia sẻ nguồn khoáng sản phong phú ở vùng biển sâu của thế giới.

Đề xuất