Thế giới


Châu Phi và cơ hội đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
  • 16:14
  • |
  • 14-03-2021
Châu Phi sẽ gánh chịu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trong tương lai và có lượng phát thải khí carbon thấp nhất hiện nay.

Đề xuất