Kinh tế - Công nghệ


Chỉ dấu gây ra đe dọa lớn đối với viễn cảnh kinh tế thế giới
  • 15:30
  • |
  • 10-07-2019
Nếu các nước tùy ý quyết định hạn chế xuất khẩu dựa vào thế mạnh của mình trong cuỗi cung ứng như Arab Saudia không bán dầu, Canada và Australia không bán quặng sắt… thì thế giới khó tránh hỗn loạn.

Đề xuất