Kinh tế - Công nghệ


Chiến dịch xuyên tạc Chỉ thị mới về bản quyền của EU
  • 17:45
  • |
  • 31-03-2019
Trong nhiều tháng, một mối đe dọa đã được lan truyền rộng rãi trên tất cả các mạng xã hội: nếu chỉ thị của châu Âu về bản quyền được thông qua, đó sẽ là sự chấm dứt tự do đối với Internet.

Đề xuất