Chiến lược châu Á chưa hoàn thiện của Tổng thống Mỹ Trump
  • 16:28
  • |
  • 29-07-2019
Chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến lần đầu tiên tại Diễn đàn APEC cuối năm 2017, song vẫn chỉ là một ý tưởng trong gần 18 tháng.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019