Thế giới


Chiến lược đối ngoại của New Zealand năm 2019 đi về đâu?
  • 07:45
  • |
  • 11-02-2019
Chiến lược ngoại giao mềm của chính phủ mới ở New Zealand - do Thủ tướng Jacinda Ardern đề ra - cho đến nay vẫn chưa được sử dụng để thực hiện các thay đổi chiến lược.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018