Kinh tế - Công nghệ


Chiến lược kinh tế “tuần hoàn kép” của Trung Quốc tác động Australia
  • 10:02
  • |
  • 19-03-2021
Nếu Trung Quốc chuyển đổi thành công trong thập kỷ tới thành quốc gia “thu nhập cao,” điều này có thể là dấu hiệu tốt cho hàng xuất khẩu của Australia vốn phục vụ cho những người giàu có ở Trung Quốc.

Đề xuất