Thế giới


Chiến lược 'Nước Anh toàn cầu' xoay trục theo hướng châu Á
  • 15:30
  • |
  • 23-02-2021
Theo trang mạng asiatimes.com, các nền kinh tế năng động của khu vực châu Á sẽ là trọng tâm của chiến lược “Nước Anh Toàn cầu” hậu Brexit trong một môi trường quốc tế ngày càng bất định.

Đề xuất