Thế giới


Chiến thắng của Taliban: Thắng lợi chiến thuật của Pakistan
  • 17:20
  • |
  • 27-08-2021
Sự sụp đổ của chế độ Ashraf Ghani đánh dấu một chiến thắng chiến thuật của Islamabad, nhưng đồng thời cũng khiến Pakistan đứng trước nguy cơ các phần tử thánh chiến lan sang nước này.

Đề xuất