Thế giới


Chiến tranh 'nóng' giữa Mỹ và Trung Quốc: Điều bất khả thi
  • 06:04
  • |
  • 02-09-2020
Trung Quốc đã ồ ạt mua sắm vũ khí chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (viết tắt là A2/AD) khiến khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là phi thực tế.

Đề xuất