Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung giúp Trung Quốc mạnh hơn?
  • 09:37
  • |
  • 14-07-2019
Nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại và mức thuế cao mà Mỹ gần đây áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc càng gây bất lợi.

Đề xuất