Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh thương mại tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu
  • 17:30
  • |
  • 03-07-2019
Các chuỗi cung ứng đang được tái định hình một cách nhanh chóng, ngay khi tiến trình này được hoàn tất, tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với các nền kinh tế châu Á sẽ bị phá vỡ.

Đề xuất