Kinh tế - Công nghệ


Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ: Lợi hay hại cho Đông Nam Á?
  • 07:44
  • |
  • 11-02-2019
Việc Đông Nam Á có trở thành một trong những bên hưởng lợi từ các cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hay không dường như là một chủ đề nóng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Đề xuất