Chiến tuyến Brexit đang dần hiện rõ tại nước Anh
  • 13:56
  • |
  • 04-09-2019
Nước Anh đang phải đối mặt với hai tháng đầy biến động về chính trị khi Thủ tướng Boris Johnson đứng lên chống lại các nghị sỹ muốn ngăn chặn một Brexit không có thỏa thuận xảy ra.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019