Thế giới


Chính phủ Bảo thủ của nước Anh ngày càng thiên tả
  • 12:11
  • |
  • 27-02-2020
Thủ tướng Boris Johnson đã công khai thể hiện thái độ “vừa yêu vừa ghét” đối với giới kinh doanh, cam kết trong cương lĩnh tranh cử của mình rằng sẽ mang lại sức sống mới trong chính sách cạnh tranh.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018