Thế giới


Chính phủ liên minh cầm quyền tại Malaysia sắp tan rã?
  • 10:15
  • |
  • 14-01-2020
Khả năng chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền tại Malaysia có thể sẽ không tồn tại qua tháng 5/2020 do đảng Hành động Dân chủ (DAP) có thể sẽ sớm rút khỏi liên minh này.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018