Thế giới


Chính sách của Biden đối với Afghanistan: Bây giờ hoặc không bao giờ
  • 11:20
  • |
  • 23-03-2021
Trong bức thư gửi Chính phủ Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vạch ra đề xuất gồm 4 bước mà Mỹ cho rằng sẽ hỗ trợ đẩy nhanh tiến trình hòa bình bị trì hoãn lâu nay.

Đề xuất