Kinh tế - Công nghệ


Chính sách của Tổng thống Trump và tương lai vô định của WTO
  • 05:56
  • |
  • 25-11-2018
Tổng thống Donald Trump đang “chĩa súng” vào Trung Quốc nhưng thực ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn nhiều đang âm ỉ trực chờ bùng phát trong WTO khiến tương lai của tổ chức này chưa biết sẽ thế nào.

Đề xuất